Showing 1–5 of 18 results

Sắp xếp theo:
 • Xeon E3-1220 V3 cấu hình chuẩn

  10,500,000 VND

 • Máy Bộ Xeon E3-1220 V2

  5,700,000 VND

 • Cấu Hình WorkStation Z400( CPU X5650)

  7,000,000 VND

 • Cấu Hình WorkStation Z400

  5,000,000 VND

 • Máy Dell Precision 690

  5,500,000 VND

 • Cấu Hình Xeon E3-1225

  5,800,000 VND