Showing 1–5 of 18 results

Sắp xếp theo:
 • Cấu Hình G860

  2,900,000 VND

 • Cấu Hình G620

  2,800,000 VND

 • Cấu Hình G540-G550

  2,500,000 VND

 • Xeon E3-1220 V3 cấu hình chuẩn

  10,500,000 VND

 • Máy Bộ G850

  2,400,000 VND

 • Cấu Hình G3220

  3,900,000 VND

 • Cấu Hình G2030

  3,000,000 VND

 • Máy Bộ DELL 780 SFF

  2,100,000 VND

 • Máy Bộ HP 6200 Pro

  4,800,000 VND

 • Máy Bộ HP 6200 Pro(CPU G850)

  2,900,000 VND

 • Máy Bộ DELL Optiplex 780

  2,500,000 VND

 • Máy Bộ DELL Optiplex 780( Core Quad Q8400)

  2,350,000 VND

 • Máy Bộ Xeon E3-1220 V2

  5,700,000 VND

 • Cấu Hình WorkStation Z400( CPU X5650)

  7,000,000 VND

 • Cấu hình Core I3 2100

  3,300,000 VND

 • Cấu hình Core I3 2120

  3,400,000 VND

 • Cấu hình Core I3 3240

  3,800,000 VND

 • Cấu hình Core I3 3220

  3,700,000 VND

 • Cấu hình Core I3 4130

  4,700,000 VND

 • Cấu hình Core I3 4150

  4,800,000 VND